گنجی(مهاجرت کانادا) Ganji Immigration Services www.GanjiCo.com

رکورد پذیرش در اکسپرس اینتری 2016 شکسته شد!

Express-entry-3rd-draw-in-2016-Ganji-Canada

رکورد پذیرش در اکسپرس اینتری 2016 شکسته شد!

از ابتدای شروع برنامه نیروی متخصص فدرال (اکسپرس اینتری)، این اولین بار است که تعداد 4449 نامه قبولی ITA صادر شده است، اتفاقی که در ژانویه 2016 افتاد.

همچنین برای اولین بار در این ماه شاهد 3 دوره پذیرش اکسپرس اینتری به شرح زیر بودیم:

1-     6 ژانویه 2016: تعداد 1463 قبولی با امتیاز 461.

2-     13 ژانویه 2016: تعداد 1518 قبولی با امتیاز 453.

3-     28 ژانویه 2016: تعداد 1468 قبولی با امتیاز 457.

نکته جالب اینکه؛ در هیچ کدام از این سه تاریخ فوق متقاضیان دارای جاب آفر - پیشنهاد شغلی یا دعوتنامه استانی نبودند! و تمام این امتیاز ها را با تکیه بر دانش زبان (آیلتس یا تف فرانسه) و مدرک دانشگاهی خود گرفته اند.

به نظر می رسد که روند پذیرش متقاضیان در سال 2016 با امتیاز های کمتر از 450 نیز صورت بگیرد. از مزایای این روش انتخاب توسط دولت فدرال و قبولی در کمتر از یکسال است.

برای اطلاع از امتیاز خود به بخش اکسپرس اینتری مراجعه کنید.


 telegram_Canada_Ganji