X
تبلیغات
زولا

گنجی(مهاجرت کانادا) Ganji Immigration Services www.GanjiCo.com

مزایای دولت کانادا برای فرزند اول تا سوم که مقیم باشند

Child-Tax-Benefit-calculator_Ganji_immigration_2017

مزایای دولت کانادا برای فرزند اول تا سوم که مقیم باشند
اگر شما مقیم یا سیتی زن کانادا و دارای فرزند هم باشید شامل مزایای فدرال و استانی دولت کانادا خواهید بود، این مزایا رابطه مستقیمی با درآمد خالص خانواده دارد، که روند رشد جمعیت در کانادا و مشوق های دولت این کشور برای افزایش جمعیت این کشور را گزارش می‌دهد‌.

 پیرشدن جمعیت یکی از دغدغه‌های اصلی اغلب کشورهای جهان بوده به طوری که از آن به عنوان بحرانی بزرگ یاد می‌شود.


این پدیده زمانی شکلی جدی‌تر به خود می‌گیرد که با بررسی نرخ تولد نوزادان و جمعیت در دنیا متوجه می‌شویم که میزان نرخ زاد و ولد بر خلاف نرخ پیری در حال کاهش بوده و کلیه کشورهای جهان طی چند سال آینده با بحران . . .
ادامه مطلب (کلیک کنید)