X
تبلیغات
زولا

گنجی(مهاجرت کانادا) Ganji Immigration Services www.GanjiCo.com

مهاجران کانادایی از کجا آمده اند؟

canada_foreign_born_population_ganji

مهاجران کانادایی از کجا آمده اند؟
کانادا همه ساله پذیرای مهاجران جدید از سرتاسر جهان است تا بتواند جمعیت و اقتصاد خود را رشد دهد. فقط در سال 2016 حدود 321000 مهاجر که برابر 1% جمعیت کانادا است ، مهاجر پذیرفته است!(لینک خبر) لذا برخلاف کشورهای اروپایی که بسیاری از آنها خود را نژاد برتر می دانند، در کانادا شما از تمام کشورها و با تنوع زیاد در رنگ و زبان و نژاد را می توانید ببیند، بدون هیچ برتری. اما این افراد از کجا آمده اند؟

در سال 1920 نیمی از مهاجران کانادا از بریتانیا، ایرلند و جزیره های اطراف . . . 
ادامه مطلب (کلیک کنید)