گنجی(مهاجرت کانادا) Ganji Immigration Services www.GanjiCo.com

مراقبت ویژه برای سالمندان در کبک و انتاریو

caheritage_Quebec_Ontario_ainees_ganji

مراقبت ویژه برای سالمندان در کبک و انتاریو
دولت کبک برنامه  روزانه تماس ایمنی در منزل برای سالمندان در منطقه Bas-Saint-Laurent در استان کبک را راه اندازی نمود این برنامه  تماس تلفنی روزانه با متقاضیان ساکن مونترال برقرار میکند.شبیه این برنامه برای ساکنین تورنتو نیز ایجاد شده است. شرایط برنامه به این شرح است:

پرسنل این مرکز به طور روزانه با این افراد تماس میگیرد تا از وضعیت سلامتی آنها آگاه شوند و همچنین یک رابطه ی عاطفی با متقاضیان خود برقرار کنند در نتیجه این افراد که احساس امنیت بیشتری میکند سالهای بیشتری عمر میکنند. این برنامه که 3 سال است آغاز شده حدود 30000 متقاضی دارد و این ضرورت این برنامه را نشان میدهد.

برای دریافت این برنامه فرد باید شرایط زیر را ...
ادامه مطلب (کلیک کنید)