X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

گنجی(مهاجرت کانادا) Ganji Immigration Services www.GanjiCo.com

استخدام نیروی متخصص توسط کارفرمایان انتاریو

استخدام نیروی متخصص توسط کارفرمایان انتاریو  
دوره جدید  برنامه مهاجرت از طرف دولت انتاریو Ontario ارائه شده است که این برنامه در 16 اگوست بازشد. برنامه استخدام نیروی متخصص توسط کارفرماها انتاریو, که زیر مجموعه برنامه مهاجرت کارآفرینی تورنتو می باشد, برنامه ای آزمایشی است که از طریق آن نیروی متخصص برای مشاغلی که نیاز به نیرو کار دارد می توانند با پیشنهاد کار یک کارفرما به انتاریو مهاجرت کنند.
این برنامه به انتاریو اجازه ورود نیروی متخصص برای مهاجرت,  با توجه به معیار های استانی را می دهد. لیست فعلی مشاغل مورد نیاز شامل مشاغل مرتبط با کشاورزی و ساخت و ساز می باشد.
تنها واجدین شرایطی که معیار های مورد نیاز را دارا باشند قادربه ثبت نام در این برنامه هستند. واجدین شرایط باید پیشنهاد یک کار ثابت و تمام وقت را از کارفرمای انتاریویی دریافت کرده باشند و فرم درخواست کارفرما را برای آپلود در پرونده, تهیه و امضا کرده باشند.
لیست مشاغل :
پیشنهاد کار باید از یکی از مشاغل موجود در لیست . . .
(ادامه مطلب ، کلیک کنید)