گنجی(مهاجرت کانادا) Ganji Immigration Services www.GanjiCo.com

ساسکاچوان مشاغل مورد نیاز خود را جذب می کند

ساسکاچوان مشاغل مورد نیاز خود را جذب می کند
استان ساسکاچوان از 1200 شغل جدیددر برنامه ای تحت عنوان -نیروی کار متخصص بین المللی - مشاغل مورد نیاز را خود را جذب می کند. این برنامه که یکی از زیر مجموعه های برنامه نیروی کارمتخصص ساسکاچوان می باشد ,شروع به گرفتن نیرو کارمهاجر کرده است . این  دوره از 9ام آگوست باز گشایی شده است.
برنامه های این زیر مجموعه با برنامه فدرال ورود سریع ( اکسپرس اینتری) و سیستم ارزیابی آن همراستا نیستو متقاضیان بایستی جداگانه برای این استان اقدام کنند. اشخاص واجد شرایط نیاز به دعوت نامه کاری برای درخواست شغل از طریق این برنامه نخواهند داشت.
متقاضیانی که درخواست آن ها موفقیت آمیز است گواهی مهاجرت استانی دریافت خواهند کرد. متقاضی به همراه همسر و فرزندان تحت تکلف خود, در صورت پذیرفته شدن , می توانند برای مهاجرت و اقامت دائم خود اقدام کنند.
واجدین شرایط برنامه مشاغل مورد نیاز :
*اگر در حال حاضر در کانادا حضور دارید ،ویزای معتبر باید داشته باشید
*داشتن حداقل نمره زبان طبق معیار زبان کانادا ( سی.ال.بی 4 )
*داشتن حداقل یک سال سابقه تحصیلات یا آموزش و مطابقت این تحصیلات با استاندارد های کانادا ( بدین منظور که این تحصیلات باید دارای گواهی نامه, دیپلم ,مدرک , یا گواهی نامه ای معادل یک گواهی نامه تجاری باشد )
*داشتن حداقل یک سال سابقه کار مرتبط با مدرک در 10 سال گذشته, در یک شغل تخصصی در صورتی که این شغل جزء مشاغل مورد نیاز لیست زیر باشد .
*دریافت مجوز واجد شرایط بودن از استان ساسکاچوان اگر حرفه شما در ساسکاچوان سازماندهی شده ( در این صورت مستلزم صدور مجوز, گواهی نامه و یا لایسنس می باشد)
*مدرک اثبات توانایی مالی و یا یک توافق نامه
*دارا بودن حداقل امتیاز . . . 
(ادامه مطلب ، کلیک کنید)